Elektrische installaties.

Inspectie elektrische installaties

Elektrische installaties in gebouwen moeten (brand)veilig zijn. Daarom zullen deze regelmatig moeten worden geïnspecteerd. Een regelmatige controle van elektrische installaties gericht op het opsporen van (potentiële) defecten en uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen  kan veel schade voorkomen. Hiervoor zijn, afhankelijk van het doel, verschillende inspectievormen.

NEN3140 inspectie:

Een inspectie uitgevoerd volgens de norm NEN3140 waarbij deze zich voornamenlijk richt op “in bedrijf zijnde” bestaande elektrische installaties.
Doel: het voldoen aan de ARBO-wet met betrekking tot de veiligheid van werknemers en gebruikers van de installaties.

NEN1010 inspectie:

Een inspectie uitgevoerd volgens de de norm NEN1010, waarbij deze zich voornamenlijk richt op “niet in gebruik zijnde” nieuwe installaties.
Doel: het vaststellen of de nieuwe installatie veilig in gebruik kan worden genomen en of deze is geïnstalleerd volgens de NEN 1010.

 

Keuringservice friesland regelt voor u de visuele inspectie en controle aan de hand van meting en beproeving. Dit alles leggen we vast in een inspectierapport, met datum van goedkeuring en identificatieaanduidingen van de geïnspecteerde onderdelen.

Dit rapport bewaart u in uw administratie en kunt als bewijsstuk tonen bij controle van de Arbo instanties en brandverzekering.