Gereedschap keuren volgens de norm NEN 3140

Uw elektrisch gereedschap keuren volgens de NEN 3140 norm. Voorkom problemen en voldoe aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO besluit met een keuring volgens de NEN3140 norm

Veilig werken

Als werkgever is het volgens de wet uw taak er voor te zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken. Zo moet het gereedschap en de installaties voldoen aan wettelijke NEN normen. Elektrisch gereedschap moet voldoen aan de NEN 3140 norm. De certificering moet uitgevoerd worden door een erkend keurmeester NEN 3140.

Keuringsstickers

Uw gecertificeerde elektrische machines krijgen keuringsstickers die vermelden tot wanneer de gereedschap keuring geldig is. Ook ontvangt u een officieel  certificaat met alle vereiste en relevante gegevens over de machine en de uitgevoerde  keuring.

Certificaat

Al het gekeurde elektrische gereedschap krijgt een uniek en goed leesbaar identificatienummer. Dat nummer staat ook op het bijgeleverde certificaat vermeld. Om problemen te voorkomen wordt het unieke nummer in het elektrische gereedschap gegraveerd.

Als uw elektrische apparaten al eerder volgens de norm NEN3140 gekeurd zijn worden de reeds aangebrachte identificatienummers gebruikt. Met een keuringscertificaat bent u er zeker van dat uw machines veilig zijn. Een prettig idee voor u en uw personeel. Ook voorkomt het problemen met de ARBO diensten en verzekeringsmaatschappijen.

Hoe lang duurt een keuring?
Dit hangt natuurlijk af van het aantal te keuren arbeidsmiddelen en gereedschappen en in welke conditie het materiaal is. Ter indicatie: een boormachine kost gemiddeld 10 minuten .

Hoe vaak gereedschap keuren?
De tijd tussen 2 controles wordt op basis van een risicoanalyse bepaald. Deze risicoanalyse moet door een bevoegd persoon worden uitgevoerd. In de meeste gevallen geldt een keuring voor 1 jaar.

Keuringsstickers
Na keuring van uw gereedschap krijgt ieder apparaat een keuringsticker. Op deze sticker ziet u wanneer de volgende keuring uiterlijk moet plaats vinden. Wij informeren u op tijd wanneer uw gereedschap weer aan de beurt is .

Keuringsrapport .
Na de keuring ontvangt u een certificaat . Daarmee voldoet u bij een eventuele controle door de Arbodienst aan alle vereisten.