Waarom een keuring volgens de NEN3140 norm?

Ieder jaar moeten uw (elektrische) arbeidsmiddelen en gereedschappen gekeurd worden. Dat staat in de Europese norm EN 50110 (1996) die verder aangevuld is door Nederlandse NEN normen.

Zo is ook de veiligheid van arbeidsmiddelen bepaald in de Arbowet. In artikel 3 staat dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor de “veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met arbeid”. De normen sluiten daarop aan met de eis dat arbeidsmiddelen met passende regelmaat geïnspecteerd moeten worden. Door visuele controle en eventueel controle door meting.

Bij Keuringservice Friesland vindt u de deskundige keurmeester die u graag verder helpt met een verantwoorde keuring, scherpe tarieven en goede adviezen.

Inspecteur
Alleen gecertificeerde inspecteurs mogen keuringen uitvoeren. Onze deskundige keurmeesters zijn vakbekwaam in het voorkomen van gevaren. Zij zijn uitgebreid opgeleid en beschikken over brede kennis en speciale meetapparatuur

Eigen Keuringsstickers
Op de  keuringsstickers staan de datum van (her)keuring, U bent niet verplicht keuringsstickers te gebruiken zolang u maar een rapport kunt tonen waarop staat wanneer een arbeidsmiddel is gekeurd. Met de datum van herkeuring is het voor iedereen duidelijk tot wanneer het apparaat of gereedschap veilig gebruikt kan worden.

 Certificaat
Na de keuring ontvangt u een certificaat waarmee u kunt aantonen dat u gecontroleerde en gecertificeerde “veilige” arbeidsmiddelen ter beschikking stelt aan uw medewerkers. Wel zo’n prettig idee voor u en uw werknemers. Bovendien voorkomt problemen tijdens een eventuele Arbo inspecties.