Rolsteigers keuren – NEN 2718

Veilig werken met gekeurde rolsteigers voorkomt nare ongevallen, persoonlijk leed en dure gevolgschade. Laat uw rolsteiger jaarlijks keuren en certificeren volgens de NEN norm 2718.

Risico’s
Het spreekt voor zich dat uw werknemers valgevaar lopen als de rolsteiger niet in orde is. Ook is de keuze van het juiste soort steiger voor de juiste werkzaamheden essentieel. Goed onderhoud, kennis over het juiste gebruik (zowel van uw werknemers als degenen die de steiger opbouwen) voorkomen veel problemen. Volgens de Arbo wet zijn ze ook een vereiste.

Verplichte NEN 2718 Inspectie
Via een regelmatige verplichte inspectie kunnen gebreken voortijdig opgespoord en hersteld worden, zodat uw werknemers hun werk veilig en efficiënt kunnen blijven doen. De inspectie moet u laten uitvoeren door een gecertificeerde keurmeester.

 Certificaat
U ontvangt een certificaat waarna u aan de norm voldoet.

Hoe vaak?
Rolsteigers moeten regelmatig gekeurd worden. De keurmeester bepaalt wanneer de volgende keuring moet plaatsvinden. De tijd tussen 2 controles wordt namelijk op basis van een risicoanalyse bepaald. Deze risicoanalyse moet door een bevoegd persoon worden uitgevoerd. In de meeste gevallen geldt een keuring voor 1 jaar.

Na keuring van uw rolsteiger krijgt deze een keuringssticker. Op deze sticker kunt u zien wanneer de volgende keuring moet plaats te vinden. Ook krijgt u een certificaat . Bij een eventuele controle door de Arbo dienst voldoet u daarmee aan alle vereisten.

 Waar?
Uw materieel kan gekeurd worden op de plaats van uw voorkeur. Meestal wordt op locatie gekeurd; wel zo makkelijk voor alle betrokkenen, zeker als u meerdere rolsteigers in één keer wilt laten keuren.