Inspectie speeltoestellen en speelgelegenheden

Speeltoestellen moeten zodanig zijn ontworpen dat het risico van het spelen op het toestel duidelijk voor het kind is. Een kind kan bijvoorbeeld wel inschatten dat het niet zomaar van een hoog platform af moet stappen, maar kan niet inschatten dat het hoofd kan blijven haken als het achterwaarts door een hek heen klimt. We moeten kinderen dan ook voornamelijk beschermen tegen gevaren die zij zelf niet kunnen inschatten en gevaren met ernstige gevolgen.Alle speeltoestellen moeten volgens de wet veilig zijn. Het niveau van veiligheid staat in de Europese normen beschreven.

Er is een algemene norm voor alle speeltoestellen met eisen voor ondermeer:

  • vallen;
  • beknelling;
  • verstikking;
  • botsen;
  • afwerking;
  • draagkracht;
  • toegang voor volwassenen en kinderen middels trappen, ladders en hellingbanen;
  • verschillende materialen zoals hout, metaal en kunststof;
  • onbeweeglijke en beweeglijke verbindingen;
  • kettingen, kabels en touwen.

Daarnaast zijn er aanvullende normen voor draaitoestellen, kabelbanen, glijbanen, schommels, wippen, klimnetten en geheel omsloten speeltoestellen.

Keuringservicefriesland is uw partner voor onafhankelijke keuring aan uw speeltoestellen en speelgelegenheden.  Ook tussentijdse controles kunt u door ons laten uitvoeren.

Bel of mail voor meer informatie.